Make your own free website on Tripod.com
     

 

                               
 

                               
     

WWW.MURATOMU.ORG

   
                                       
    Murat Günaydın'ın Sayfası    
       
    Prof. Dr.  Murat Günaydın, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.

E-mail: muratomu@omu.edu.tr

Tel: + 90 362 312 19 19 - 2665

WEB: www.muratomu.org

   
       
       
       
               
                     

Bugün